گفتارهای عمومی / اپیزود صد و شانزدهم/ بخش سوم/ متفکران مدرن آمریکا/نوام چامسکی

گفتارهای عمومی / اپیزود صد و شانزدهم/ بخش سوم/ متفکران مدرن آمریکا/نوام چامسکی

Nasser Fakouhi

در این بخش هربار به یکی از موضوع‌های مطرح در علوم اجتماعی می‌پردازیم. گفتارهای عمومی به صورتی تنظیم شده اند که هم برای دانشجویان و علاقمندان این علوم قابل استفاده باشند و هم برای سایر متخصصان و مخاطبان عامی که مایل باشند…

Related tracks