جهان کوانتمی روح- قسمت دوم- قسمت آخر

جهان کوانتمی روح- قسمت دوم- قسمت آخر

Forschungsinstitut "Andishe Online-Germany"

مقاله ای از شماره سی ام پژوهشکده اندیشه آنلاین آلمان- بخش متافیزیک و همینطور بخش علم

جهانهای کوانتمی موازی
قسمت دوم- قسمت آخر

۴- بعد دوم و زمان
۵- اصلاح کوانتمی تئوری جهانهای موازی و تاخیونها
۶- تئوری جهانهای موازی و ب…

Related tracks

See all