Business Case je někdy lepší 📈 nežli Business Plan • Kdy a proč?

Business Case je někdy lepší 📈 nežli Business Plan • Kdy a proč?

BusinessInfo.cz

Business Case (tj. Obchodní případ) je nástroj, s jehož pomocí můžete efektivně naplánovat uvedení nového výrobku na trh nebo zahájení rámcového podnikatelského projektu. Někdy se místo nástroje Business Case používá dok…

Related tracks

See all