Å få en diagnose i voksen alder

Å få en diagnose i voksen alder

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Det å få en sjelden, arvelig diagnose i voksen alder kan være en lettelse for de det gjelder. Men det kan også føre til usikkerhet og mange spørsmål.
To voksne som nylig har fått en diagnose forteller om hvordan et er å…

Related tracks