แปดบรรทัดครึ่ง EP353 - นอกจากลูกค้าแล้ว คุณควรคุยกับใคร

แปดบรรทัดครึ่ง EP353 - นอกจากลูกค้าแล้ว คุณควรคุยกับใคร

แปดบรรทัดครึ่ง

ลูกค้าพูด ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำแบบนั้น

Related tracks