پادکست فکرانه (تجربه شادی در زندگی) - استاد احمد محمدی (سخنران انگیزشی، مدرس و مشاور کسب و کار)

پادکست فکرانه (تجربه شادی در زندگی) - استاد احمد محمدی (سخنران انگیزشی، مدرس و مشاور کسب و کار)

BazarAcademy

شما جزو کدام گروه از افراد هستید؟ شاد و با انرژی مثبت هستید یا فردی عبوس و با انرژی منفی هستید؟ چطور شادی را به زندگی بیاوریم؟

برخی افراد هر جا می‌روند و با هر کسی هم نشین می‌شوند، سرزنده و شاد هستند و به جمع انرژی مثبت…

Related tracks

See all