kussothekid
kussothekid

kussothekid

Хүйтэн ертөнцөд
Өөрийн газар байхгүй мэт
Өдөрөө тоолно