Slxsh G
Slxsh G

Slxsh G

Pretoria

•Hip Hop Artist
•Producer
slxshg08@gmail.com
•Prettyflyboy😎🚀