payam forooghi
payam forooghi

payam forooghi

به نظر من کلا سعی کن تنها باشی چون هیشکی تو این دنیا نمیتونه حالت رو خوب کنه جز خودت 💔