Lẽ Loi (VB)
Lẽ Loi (VB)

Lẽ Loi (VB)

Waiting 4 You

Đã thật sự Thay Đổi và Thành Công được rồi.
Cầm lên được thì Bỏ Xuống được.
(PS. đây Ko phải là Tự Cao, đúng hơn thì gọi là Bản Lãnh).
"Đàn Ông có Tình Sẽ Giữ Được người Đàn Bà có Tâm".…