9 Oktober 2022 - Jerry Bouwer

9 Oktober 2022 - Jerry Bouwer

Die Akker

Ons skop af met die boek Petrus, rondom die tema - heiligmaking oftewel 'sanctification'. Om heilig te leef is ’n uitdaging...wel, so dink seker meeste van ons. Dit is ‘n proses, en dit gebeur ook nie vanself nie. Tog ro…

Related tracks