Den svenska modellen i fara? Med Anders Kjellberg och German Bender

Den svenska modellen i fara? Med Anders Kjellberg och German Bender

Rapportpodden

”Individuell och kollektiv styrka hänger ihop. Därför är det viktigt att fack kan agera.”

Ta del av omfattande ny statistik om arbetsmarknaden, samt en unik prognos om fackens framtida medlemsutveckling.

Ett exempel: …