ใ€๐’—๐’†๐’™๐’‚๐’–๐’”ใ€‘
ใ€๐’—๐’†๐’™๐’‚๐’–๐’”ใ€‘

ใ€๐’—๐’†๐’™๐’‚๐’–๐’”ใ€‘

hell

bฬถอ—อฬพฬƒอ—อ—อฬžฬซฬนอˆอ•อ…ฬบฬฉอšeฬถออƒฬ…อ„ฬฬŠอ‹ฬŒอ‚อ“ฬ–อšฬซอ–ฬฉฬผอ‰ฬญ ฬดฬ’ฬอ‹ฬŽฬชฬปอˆฬฏbฬถอ›อ†ฬžฬฐอˆฬŸฬณฬžฬจอ™ฬ˜aฬถฬŒอˆฬงฬฌอ•อcฬถฬฝฬšอ˜ฬŠอ‘อ˜อŒฬ‚อœอšฬคฬ–อœkฬทอŠฬšอ—ฬฝฬฌอ“ฬ–อš ฬธอ˜ฬ”ฬ‘ฬ”อ„ฬชอˆอ–อ–ฬŸsฬถฬ“ฬฝอฬณฬฆฬขอ“อ–อœฬฐฬกoฬดอŒอ‘อšฬซฬปฬฃอ‰ฬฉoฬดอฬ›อŠฬ‹อ†ฬ“อ‚อฬ›ฬฬฉnฬถอ‚ฬ†ฬšฬฬ‘อ„ฬ†ฬšอ‹อ‰ฬผฬฏฬ–ฬบฬฆฬชฬญอ”อˆ
contact: vexaus@gmail.com