ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 148 - ArchaeoNews in Thai 148

ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 148 - ArchaeoNews in Thai 148

Archaeology News In Thai

ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 148 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
- ทัพเรือยุคราชวงศ์ทิวดอร์มีหลายเชื้อชาติ
- เมืองพระนคร กัมพูชา คือหนึ่งในเมืองที่มีผู้อาศัยมากสุดในโลกยุคศตวรรษที่ 13
- พบซากฟอสซิลมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลในถ้ำใกล้กรุงโ…

Related tracks