VitaWii
VitaWii

VitaWii

PROFILE : PITCHII เป็นซาวข้าวเวิ้นเว้อที่แทบไม่ได้ลงงานเลยค่ะถ้าหลงมาก็สามารถออกไปได้นะคะไม่โกรธ ฮาาา แต่ยังไงก็ฝากตามงานด้วยนะคะะ