Wae ? is following

Wae ? is not following anyone.