วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์

พระนครศรีอยุธยา

"วัดมเหยงคณ์" ร่มรื่น ชื่นใจ แมกไม้ธรรมชาติ สงบ สะดวก สะอาด ประกาศสัจธรรม
Website : www.watmahaeyong.org
Facebook : www.facebook.com/PageWatMaheyong/
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id …