از دل گره ای

از دل گره ای

yaghma

My 1st Mash up in Feb
(MashUp Ayda Shahghasemi &Irbahim Maloof& François Delporte)-Maloofish Ayda
Artists in the mash up
آیدا شاه قاسمی
همه چیز تقصیر باد است

François Delporte
ابراهیم مألوف
surprise

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all