Ali Saydam - Basın açıklama(ma)sı

Ali Saydam - Basın açıklama(ma)sı

Yeni Şafak

Zaman dolup da işin sonuna gelindiğinde ise değerlendirme süreci başlar... Başlangıçta konulan hedefe ulaşılıp
ulaşılmadığı irdelenir...
Konulan hedef hizmet alanına, sektöre göre değişkenlik gösterecektir elbette... Aks…

Related tracks

See all