Selçuk Türkyılmaz - TRT World, ilan metni ile Reuters’a  misliyle mukabele etti mi?

Selçuk Türkyılmaz - TRT World, ilan metni ile Reuters’a misliyle mukabele etti mi?

Yeni Şafak

Türk düşünce hayatında oryantalizmle ilgili eleştirel tutum Batı’nın Doğu algısının doğruluğu veya yanlışlığı bağlamında
şekillenmiştir. Bunun da bir sonucu olarak oryantalizme yönelik eleştirel tutumda ciddî bir yöntem …

Related tracks

See all