لالايي | سيد مجيد بني فاطمة  ليلة 7 محرم 1441 هـ

لالايي | سيد مجيد بني فاطمة ليلة 7 محرم 1441 هـ

Zahraa Kamar

شب تا صبح ميخونم برات لالايي
من پایه این نیزه تو اون بالایی
ارومه جون رباب
با لا لایی مادر بخواب
ببین به یاد توه مرگی به نوشه یک قطر اب
بخواب کنار عمو .. خواب فرات ببین
منم دعات میکنم سرت نیفته زمین

لالالالا گل عطشان وخ…

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all