Zang Records
Zang Records

Zang Records

California

‎به زنگ رکوردز خوش آمدید
‎جايى براى بهتر شنيدن.
‎براى صدا و نغمه هاى خوب.
‎مفرى براى كسانى كه به گوش خود
‎احترام مى گذارند و ما به سليقه آنان.
‎و پاتوقى برای موزیسین های مستقل
‎موزیسین هایی …