Line, Relation X เล่าไปเรื่อย EP17 Stephen King

Line, Relation X เล่าไปเรื่อย EP17 Stephen King

AMARINBOOKS PODCAST

Line, Relation ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัด x เล่าไปเรื่อยสัปดาห์นี้ ชวนคุยกับนักเขียนนิยายเจ้าของฉายา "ราชานิยายสืบสวน" Stephen King
.
Host
อุ้ม - อาทิตย์ ธรรมชาติ
พี่ฉ่ำ - องอาจ จิระอร
.
Line, Relation ความสัมพันธ์ระหว่าง…

Related tracks