ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ੬੨੬ - ੬੨੮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ
This bani is present in Sri Sarbloh Granth Sahib ji on Ang 626 - 628.

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all