ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ - ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ - ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ੬੨੬ - ੬੨੮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ
This bani is present in Sri Sarbloh Granth Sahib ji on Ang 626 - 628.

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all