Ash Borer is following

Ash Borer is not following anyone.