مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود ‌/ ۱۸ آبان ۱۴۰۰

مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود ‌/ ۱۸ آبان ۱۴۰۰

BBC Persian

مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن، هر هفته در روزهای سه‌شنبه دو کتاب را که اخیراً به بازار وارد یا تجدید چاپ شده‌اند‌ مرور می‌کند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
در هر برنامه نویسندگان یا مترجم…

Related tracks

See all