Listen in app
Chapit 1- Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba

Chapit 1- Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba

Liv sa a se yon liv Doktè Iv Dejan ekri pou bay kèk esplikasyon klè sou koze edikasyon nan peyi d Ayiti. Liv la ekri an kreyòl epi liv la anrejistre an Kreyòl. Kon sa tout Ayitsyen ki konprann kreyòl kab tande sa ki ekri…

Related tracks

We use cookies for various purposes including analytics and personalized marketing. By continuing to use the service, you agree to our use of cookies as described in the Cookie Policy.