Chapit 1- Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba

Chapit 1- Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba

CTPublications

Liv sa a se yon liv Doktè Iv Dejan ekri pou bay kèk esplikasyon klè sou koze edikasyon nan peyi d Ayiti. Liv la ekri an kreyòl epi liv la anrejistre an Kreyòl. Kon sa tout Ayitsyen ki konprann kreyòl kab tande sa ki ekri…

Related tracks

See all