ยึดถือมากก็ทุกข์มาก : หลวงพ่อปราโมทย์ 25 ต.ค. 2563 (631025)

ยึดถือมากก็ทุกข์มาก : หลวงพ่อปราโมทย์ 25 ต.ค. 2563 (631025)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ขั้นแรกเราภาวนายังไม่เก่ง
เรามองอะไร เราก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง
เราว่าโลกข้างนอกเต็มไปด้วยความทุกข์ ความเดือดร้อน
ในโลกเต็มไปด้วยของหนัก
มีแต่เรื่องหนัก หนักหัว หนักสมอง หนักจิตใจ
ใจเราก็ดิ้นไปเรื่อยๆ
อยากจะพ้นไปจากท…

Related tracks

See all