#247 - Frihetlig intolerans och statlig IT.

God Ton™