#6 Podcast Ilona Rauhala & Persoonallisuuden pysyvät piirteet

#6 Podcast Ilona Rauhala & Persoonallisuuden pysyvät piirteet

Ilona Rauhala

Ihmisten persoonallisuus muodostuu perimästä ja kasvatuksesta, ajatuksista ja tunteista. Synnynnäinen perimä pitää sisällään persoonallisuuspiirteitä, joita kutsumme myös tempperamentiksi. Itsetuntemuksen ja itsensä kehi…

Related tracks