011  ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต  ธรรมะช่วงแยกตัวอยู่บ้าน พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

011 ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต ธรรมะช่วงแยกตัวอยู่บ้าน พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Kanlayanatam

ธรรมะช่วงแยกตัวอยู่บ้าน
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
011 "ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต"
soundcloud.com/kanlayanatam/psvisalo_dhamma_home011

😷😊😊😊

ถ้าเลือกได้ ในวาระท้ายของชีวิต
ส่วนใหญ่ เราคงอยากตายที่บ้านอย่างอบอุ่น

Related tracks

See all