LL-426: UtForskerne som verktøy og metode i religionsundervisningen

LL-426: UtForskerne som verktøy og metode i religionsundervisningen

Lektor Lomsdalens innfall

Hvordan kan vi skape undervisning i religionsfagene som skaper interesse, utforskertrang, og engasjement hos elevene? Hvilke ulike innganger kan vi finne til den utforskningen som forutsettes i de nye læreplanene i fagen…

Related tracks