Lu Lu is following

Lu Lu is not following anyone.