Lu Youjia is following

Lu Youjia is not following anyone.