Lushman is following

Lushman is not following anyone.