Fixeen is following

Fixeen is not following anyone.