از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

AzadAndalibi

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه | غزل حافظ شیراز | صدای آزاد عندلیبی

Related tracks