mojdehministry  کانون الهیات مژده
mojdehministry  کانون الهیات مژده

mojdehministry کانون الهیات مژده

کانون الهیات مژده
کانون الهیات مژده یکی از زیر مجموعه‌های سازمان خدمات مسیحی مژده می‌باشد و هدف از تأسیس آن، تهیه برنامه‌های آموزش الهیات برای فارسی‌زبانان سراسر دنیا است. این کانون به عنوان…