غزل مولوی با صدای شاملو

غزل مولوی با صدای شاملو

Morteza Pop

غزل مولوی با صدای شاملو
موسیقی مشآپ از امیرملکی (یغما)
آواز محمدرضا شجریان

Related tracks

See all