Nehmo Cham À L'eau is following

Nehmo Cham À L'eau is not following anyone.