Nena Echo is following

Nena Echo is not following anyone.