Như những phút ban đầu - Bjn Sukkie Demo

Như những phút ban đầu - Bjn Sukkie Demo

Nguyễn Huỳnh Hiếu Đức

Beat lỏm, loa lỏm, mic lỏm, giọng lỏm...demo lỏm...
Cuối tuần rãnh rồi làm cái demo thử xem hợp giọng không...
Hát hay không bằng hát dở và hay hát

Related tracks