Nhat Dang is following

Nhat Dang is not following anyone.