EP 1218 Book Review ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น ตอนที่ 2

EP 1218 Book Review ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น ตอนที่ 2

Nopadol's Story

EP 1218 Book Review ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น ตอนที่ 2

อยากสำเร็จต้องสามารถทิ้งหลาย ๆ อย่างให้เป็น ผมมา Review เล่มนี้ไว้เป็นตอนที่ 2 แล้วครับ

Related tracks

See all