EP 875 12 สิ่งที่คนที่สำเร็จทำทุกวัน

EP 875 12 สิ่งที่คนที่สำเร็จทำทุกวัน

Nopadol's Story

EP 875 12 สิ่งที่คนที่สำเร็จทำทุกวัน

อยากทราบว่าคนสำเร็จเขาทำอะไรกัน หรือมีแนวคิดการดำเนินชีวิตอย่างไร เผื่อจะนำไปปรับใช้กับตัวเองได้ ลองฟัง Episode นี้กันครับ

Related tracks

See all