اپیزود پنجاه‌ودوم: پرورشگاه صنعتی

اپیزود پنجاه‌ودوم: پرورشگاه صنعتی

radionist

در روز‌های سخت و سیاه قحطی و جنگ، پرورشگاه صنعتی کرمان توسط حاج‌ علی‌اکبر صنعتی‌زاده در سال ۱۲۹۵ بنا نهاد‌ه‌ شد تا سرپناه و خانه‌ای باشد برای کودکانی که روزی بخش بزرگی از آینده‌ی ایران شدند‌. در این شماره از رادیونیست به…

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all