ବିନା ମାଟିରେ ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା

ବିନା ମାଟିରେ ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା

RFIS-ADVISORIES

ଆଜି କାଲି ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ, ବାଡ ବାବଦକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ଯୋଗୁଁ ଗୋ-ପାଳକମାନେ ସବୁଜ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ଗୋ-ପାଳକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବିନା ମାଟିରେ କେବଳ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁଜ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବେ । ଏହା ନିଜ ଘରେ ସମ୍ଭବ …

Related tracks

See all