गाय व म्हैस वगीय पशुधनामध्ये आतडयातील आजाराचा प्रादूभाव

गाय व म्हैस वगीय पशुधनामध्ये आतडयातील आजाराचा प्रादूभाव

RFIS-ADVISORIES

रिलायन्स फाउंडेशन आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ,राहुरी,यांच्या सयुक्त विद्यमाने,पशुधन विषयक सल्ला या प्रमाणे गाय व म्हैस वगीय पशुधनामध्ये आतडयातील सीस्टाकझोमोसीस या आजाराचा प्रादूभाव सर्व वयोगटामध्ये आढळत आहे.या रोगाची…

Related tracks

See all