हरभरा पिकात जमिनीतील ओलावा पाहून पाणी व्यवस्थापन करावे.

हरभरा पिकात जमिनीतील ओलावा पाहून पाणी व्यवस्थापन करावे.

RFIS-ADVISORIES

रिलायन्स फाउंडेशन व डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला, यांच्या संयुक्त विद्यमाने,कृषी विषयक सल्ला याप्रमाणे हरभरा पिकास जमिनीतील ओलावा व सिंचंनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास पिकास फुलोरा आणि गाठे भरण्याच्या अवस्थेत दोन …

Related tracks

See all