நெல் சாகுபடியில் டிஏபி உரத்திற்கு மாற்றாக சூப்பர் பாஸ்பேட்டைஅடியுரமாக இடுதல் பற்றிய தொழில்நுட்பம்

நெல் சாகுபடியில் டிஏபி உரத்திற்கு மாற்றாக சூப்பர் பாஸ்பேட்டைஅடியுரமாக இடுதல் பற்றிய தொழில்நுட்பம்

RFIS-ADVISORIES

நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பெரும்பாலும் டிஏபி உரத்தினையே அடியுரமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். ஒரு மூட்டை டிஏபி உரத்திற்கு மாற்றாக, அடியுரமாக ஏக்கருக்கு மூன்று மூட்டை (150 கிலோ) சூப்பர் பாஸ்பேட்டும், 20 கிலோ யூரியா உரத்த…

Related tracks

See all